Barkmans startades av Lysoljebolagets chef Axel Barkman 1920. Den ambitiöse chefen hade under lång tid det egna företaget som en bisyssla. Inte förrän efter att han gått i pension 1940 började han arbeta upp bolaget som specialiserade sig som leverantör av kemikalier till den omkringliggande industrin. Företaget hade sina lokaler på Sveaplan i Eskilstuna. Det var då ett enpersonsbolag. 1955 tog Axels son Karl-Axel över företaget. Han fortsatte att utöka verksamheten med oljor och andra petroleumprodukter. 

Oljan kom med tåg på stickspåret som ledde in till Sveaplan och lagrades sedan på företagets område. 1977 lämnade företaget Sveaplan och flyttade ut till Kungsgatan 87. Barkmans och kommunen genomförde ett byte där kommunen fick företagets mark vid Sveaplan och Barkmans fick tomten vid Kungsgatan. 

1978 tog den tredje generationen Barkman över i form av Björn Barkman. Han utvecklade företaget till ett fullserviceföretag för industri och konsument inom petroleum, färg och billacker. Hurtigs Färg införlivades i bolaget och en filial startades i Örebro. En stor del av verksamheten bestod av försäljning av villaolja som levererades med tankbilar till kunder i hela Mälardalsområdet. 

1999 hade färgverksamheten sålts till Tommy Bernergård som jobbat på företaget sedan 1995. När Björns barn inte ville ta över överlät Björn istället verksamheten till Tommy Bernergård som sedan dess drivit verksamheten vidare som Barkmans Färg AB. 2013 såldes industridelen till Anders Einarsson som jobbat på företaget sedan 1983 som drivs som företaget Barkmans Industri AB. 

Sedan 2017 driver Tommy Barkmans Färg AB tillsammans med Pierre Lundin som även han arbetat flera år i Axel Barkman AB.
Barkmans låg tidigare på Sveaplan i Eskilstuna
Spadtag på Kungsgatan 87
Björn Barkman med spaden som hans far Karl-Axel 1976 tog det första spadtaget med på Kungsgatan 87. Till vänster på bilden står Björn som snart skulle ta över bolaget.