Barkmans färg ab


Barkmans Färg säljer idag produkter för olika typer av målning och tillbehör till detsamma över stora delar av mellansverige. För oss är det viktigt att produkterna håller en hög kvalitet och är respekterade utav yrkesfolket för att på så vis skapa ett bra värde för kunden.